(S)-N-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-(4-cyanophenoxy)-2-hydroxy-2-methylpropanamide
(2S)-3-(4-cyanophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide)

Dostępność: dobra
Podrabiany: brak danych
Dla kobiet: tak
Dla początkujących: tak
Dawkowanie:  10-50 mg dziennie
Skutki uboczne: niewielkie
Zastosowanie: redukcja, rekompozycja, siła, masa
Okres półtrwania: 0,6 h (samce, szczury), 16,4 h (samice szczura) [6]
Typowa długość cyklu: kilka tygodni
Aromatyzacja: nie
Sposób podawania: doustnie
Wpływ na receptory β1: nie
Wpływ na receptory β2: nie
Wpływ na receptory β3: nie
Wpływ na receptory 5-HT: brak
Wpływ na układ HPTA: niewielki, zależny od dawki i wieku
Dawka śmiertelna (LD50):  brak danych

Ostaryna jest jednym z popularniejszych środków typu SARM na rynku. Przez WADA traktowana jak twardy doping.

Dlaczego?

 1. środek nie został dopuszczony do stosowania u ludzi, jest na etapie wczesnych badań,
 2. środek nie został dopuszczony do obrotu w Polsce, Europie i na Świecie,
 3. środek nie został dopuszczony do stosowania u ludzi, więc jako taki nie może być używany przez żadnego sportowca (ustalenia WADA, kategoria S0: „każda  substancja  farmakologiczna,  której  nie  ujęto  w  żadnej  z  dalszych  sekcji  listy  i dla której żaden rządowy organ regulacyjny do spraw zdrowia nie wydał pozwolenia na  dopuszczenie  do  obrotu  jako  produktu  leczniczego  stosowanego u ludzi (np. leki będące w  fazie badań przedklinicznych lub klinicznych lub nad którymi badania zostały wstrzymane,  zmodyfikowane  narkotyki,  substancje  zatwierdzone  do  stosowania tylko  w  weterynarii)  jest substancją zabronioną w sporcie, w każdym czasie”; jakby tego było mało WADA wyraźnie określa jako zabronione wszelkie selektywne modulatory receptora androgenowego – w kategorii S1 środki anaboliczne [9],
 4. obrót w Internecie ostaryną i innymi środkami nie jest legalny, w USA przykładowo właściciel Biogenix USA, LLC dostał ostrzeżenie w związku ze sprzedażą produktów HAM™ (zawierających tadalafil and vardenafil) oraz CE6 i SARMZ – zawierających ostarynę [10],
 5. nie wiadomo jakie skutki uboczne może nieść stosowanie tego typu leków.

Środki typu SARM zostały wciągnięte na listę antydopingową w 2008 roku i ich użycie jest niedozwolone, w każdym czasie.

W medycynie ostaryna zaczyna być kandydatem do leczenia wyniszczenia spowodowanego nowotworami, sarkopenii oraz innych schorzeń powodujących uszczuplenie masy mięśniowej [5]. Prawdopodobnie ostaryna wcale nie jest tak selektywna jak do tej pory myślano. U myszy po kastracji ostaryna wywoływała odpowiedź ze strony dekarboksylazy s-adenylometioniny oraz miostatyny (GTX-024 przywracał funkcjonowanie komórek mięśniowych po kastracji, podobnie jak DHT). U myszy pozbawionych linii komórek satelitarnych (zwanych także satelitowymi) nie odnotowano takiego efektu. Jakby tego było mało ostaryna miała wpływ na przywrócenie ekspresji IGF-1Ea (ang. insulin-like growth factor 1Ea), ważnego czynnika wzrostowego mięśni [5].

Selektywne modulatory receptora androgenowego  powoli wchodzą do nielegalnego użycia. Przykładowo w Niemczech od 2012 do 2013 roku Biuro Śledcze Izby Celnej skonfiskowało 259 kg (kilogramów!) sterydów anaboliczno-androgennych, 13 kg stymulantów, ponad 24 kg SERM (selektywne modulatory receptora estrogenowego) oraz 3500 ampułek hormonu wzrostu [3,4]. Biorąc pod uwagę, że dawkowanie sterydów wyraża się w miligramach, daje to pojęcie o skali przemytu. A ile ton SAA nie przechwycono? W opisanych statystykach wśród SAA dominowały testosteron, metanabol, nandrolone, tamoxifen, trenbolone oraz DMAA.

Na 297 kg (i 600 g) środków dopingujących:

 • 81,9 kg był to testosteron enanthate,
 • 34,3 kg był to metanabol,
 • 32,1 kg był to propionat testosteronu,
 • 26,6 kg był to nandrolone,
 • 23 kg był to tamoxifen,
 • 18 kg był to testosteron isocaproate,
 • 15,9 kg był to trenbolone,
 • 13kg stanowiło DMAA,
 • 10,3 kg był to winstrol,
 • 10 kg był to oral turinabol,
 • 8,9 kg stanowił boldenone,
 • 5,5 kg był to testosteron decanoate,
 • 5,2 kg był to testosteron cypionate,
 • 4,7 kg był to masteron,
 • 1,5 kg był to testosteron phenylpropionate,
 • 1,3 kg był to oxandrolone,
 • 1,3 kg był to testosteron (nieokreślony),
 • 1,3 kg stanowił clomid,
 • 1,2 kg był to anapolon,
 • 1 kg preparat SARM (OSTARYNA),
 • 0,3 kg był to metenolon,
 • 0,3 kg był to superdrol.

Znaleziono również inne SARM, takie jak LGD-4033 (środek był oznaczony na opakowaniu i znajdował się także w środku).

Ostaryna w badaniach naukowych

W jednym z badań [2] w ciągu 12 tygodni GTx-024 podawany 120 starszym osobom spowodował:

 • Grupa placebo – straciła średnio 73,2 g mięśni,
 • GTx-024 w dawce 3 mg dziennie, odnotowano przyrost suchej masy ciała (mięśnie) średnio o 1,3 kg ±0,3 kg więcej w porównaniu do grupy placebo – dodać należy, iż bez prowadzenia treningu (wychodzi średni przyrost 433 g mięśni miesięcznie),
 • GTx-024 w dawce 1 mg dziennie, odnotowano przyrost suchej masy ciała (mięśnie) średnio o 0,7 kg±0,3 kg więcej w porównaniu do placebo,
 • tkanka tłuszczowa – grupa placebo nabyła w tym czasie 300 g tłuszczu,
 • tkanka tłuszczowa – grupa GTx-024 w dawce 3 mg dziennie: odnotowano spadek średnio o 321,9 g tłuszczu, a więc zysk w stosunku do placebo to mniej o ok. 0,6 kg tkanki tłuszczowej.

W cytowanym badaniu w grupie 3 mg GTx-024 dziennie [2]:

 • u 5 pacjentów znacznie wzrosło obciążenie wątroby (mierzone poprzez wzrost aminotransferazy alaninowej ALT/ALAT (SGPT ang. serum glutamic pyruvic transaminase),
 • u 5 pacjentów wystąpiły bóle głowy,
 • u 3 pacjentów bóle gardła i krtani,
 • u 2 biegunka,
 • u 2 zmęczenie,
 • u 3 bóle pleców,
 • u 1 bóle kończyn,
 • u 1 kaszel.

Przy podawaniu GTx-024 zmniejszył się ogólny poziom cholesterolu, frakcji HDL oraz trójglicerydów. Mimo zmniejszenia HDL ryzyko sercowo-naczyniowe przy stosowaniu GTx-024 było znikome [2]. Nieznacznie wzrósł LDL.

Odnotowano duży wpływ preparatu GTx-024 na SHBG – spadek aż o 61% u mężczyzn i o 80% u kobiet, co jest ogromnym efektem [2]! W przypadku podawania testosteronu SHBG zmniejsza się ledwie o 31%! Jak podaje J. Górski: „Główny hormon jąder, testosteron, syntetyzowany jest w komórkach śródmiąższowych z cholesterolu i androstendionu wydzielanego przez nadnercza. Testosteron, tak jak inne hormony steroidowe, nie jest magazynowany. Jego synteza kontrolowana jest przez LH. 98% testosteronu krąży w połączeniu z białkami: około 65% z globuliną wiążącą steroidy płciowe (SHBG), reszta zaś z albuminą. Jedynie około 2% testosteronu znajdującego się we krwi krąży w postaci wolnej. W tkankach testosteron ulega dalszemu metabolizmowi pod wpływem – reduktazy do dihydrotestosteronu. Testosteron może być też aromatyzowany do estradiolu”. Tak więc można powiedzieć, iż akurat ten efekt SARM jest pozytywny. Testosteron wolny jest aktywny, reszta stanowi swojego rodzaju zapas.

Odnotowano zmniejszenie się testosteronu wolnego i całkowitego przy stosowaniu Gtx-024 – a to z kolei bardzo negatywne zjawisko – jeżeli chodzi o sportowca. W takim przypadku nie od rzeczy byłoby pytanie, jak wielki jest wpływ SARM na układ HPTA – i czy po „cyklu” nie należałoby sięgnąć po clomid, tamoxifen (preparaty SERM) oraz hCG w celu przywrócenia funkcjonowania jąder, osi HPTA – produkcji testosteronu. A to już by oznaczało silną ingerencję w układ hormonalny.

Niestety, spotykane do tej pory badania [np. 2,8] są sponsorowane przez GTx, Inc. – producenta ostaryny, co więcej np. autorzy James T. Dalton, K. Gary Barnette, Casey E. Bohl, Michael L. Hancock, Domingo Rodriguez, Shontelle T. Dodson, Ronald A. Morton oraz Mitchell S. Steiner są pracownikami GTX, na dodatek posiadają akcje i opcje na akcje GTx, Inc. A więc czy mogą napisać cokolwiek złego ostarynie?

Metabolizm ostaryny

70% wydala się w kale, 21-25% w moczu w ciągu 48 h – u szczurów [6]. W największej mierze jest wydalana w postaci niezmienionej.

Głównie zidentyfikowano:

 • niezmieniony składnik główny ostaryny (14)C]GTx-024 – stanowił od od 49,3 do 64,6% wszystkich  metabolitów,

Metabolity jakie znaleziono w moczu oraz odchodach pochodziły z:

 • utleniania pierścienia cyjanofenolu (metabolit nr 8, stanowił on 17,6% całości),
 • hydrolizy oraz sprzęgania ugrupowania amidowego (M3, 8-12%) oraz pierścienia cyjanofenolu (M4, stanowił on 1,3-1,5%),
 • glukoronidacji (14)C]GTx-024 przy alkoholu trzeciorzędowym, tworzącej metabolit nr 6 (stanowiący 3,5 – 3,7%).

U koni główny, niezmieniony metabolit jest wykrywalny tylko ok. 3 h, więc głównym celem antydopingowym ma być związek: 4-cyano-3-trifluoro-methyl-phenylamine sulfate [7].

17 maja 2013 roku na dopingu ostaryną złapano rosyjskiego kolarza Nikitę Novikova.

Wbrew obiegowym i błędnym opiniom ostaryna może być szybko metabolizowana, więc wykluczone by jej okres półtrwania wynosił 24 h. Podobne błędne dane krążą o testosteronie enanthate, w rzeczywistości ma on okres półtrwania ~8 dni, nie 10,5 dnia.

Administrator serwisu uznaje zjawisko dopingu i stosowania niedozwolonych substancji w sporcie, a także wbrew zaleceniom medycznym, za skrajnie naganne, nieuczciwe i niemoralne. Jakiekolwiek  informacje zawarte w artykułach dotyczących dopingu i farmakologii nie mogą być traktowane ani służyć jako instruktaż. Treść artykułów przedstawia jedynie zebrane informacje dotyczące powyższego tematu. Stosowanie dopingu niesie za sobą ryzyko utraty zdrowia oraz w wielu przypadkach nawet utraty życia.

Referencje:

 1. “Study Design and Rationale for the Phase 3 Clinical Development Program of Enobosarm, a Selective Androgen Receptor Modulator, for the Prevention and Treatment of Muscle Wasting in Cancer Patients (POWER Trials)”  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4853438/
 2. James T. Dalton, Kester G. Barnette, Casey E. Bohl, Michael L. Hancock, Domingo Rodriguez, Shontelle T. Dodson, Ronald A. Morton, Mitchell S. Steiner  “The selective androgen receptor modulator GTx-024 (enobosarm) improves lean body mass and physical function  in healthy elderly men and postmenopausal women:  results of a double-blind, placebo-controlled phase II trial”
 3. Kohler M1, Thomas A, Geyer H, Petrou M, Schänzer W, Thevis M  Drug Test Anal. 2010 Nov-Dec;2(11-12):533-7. doi: 10.1002/dta.186. Epub 2010 Oct 26. Confiscated black market products and nutritional supplements with non-approved ingredients analyzed in the Cologne Doping Control Laboratory 2009. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21204286
 4. Oliver Krug & Andreas Thomas & Katja Walpurgis & Thomas Piper & Gerd Sigmund & Wilhelm Schänzer & Tim Laussmann & Mario Thevis  “Identification of black market products and potential doping agents in Germany 2010–2013”
 5. Dubois V1, Simitsidellis I1, Laurent MR1, Jardi F1, Saunders PT1, Vanderschueren D1, Claessens F1. “Enobosarm (GTx-024) Modulates Adult Skeletal Muscle Mass Independently of the Androgen Receptor in the Satellite Cell Lineage.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26393303
 6. Kim J1, Wang R, Veverka KA, Dalton JT. “Absorption, distribution, metabolism and excretion of the novel SARM GTx-024 [(S)-N-(4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-(4-cyanophenoxy)-2-hydroxy-2-methylpropanamide] in rats.” Xenobiotica. 2013 Nov;43(11):993-1009. doi: 10.3109/00498254.2013.788233. Epub 2013 Apr 22. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24074268
 7. Hansson A1, Knych H2,3, Stanley S2, Thevis M4, Bondesson U1,5, Hedeland M1,5.Characterization of equine urinary metabolites of selective androgen receptor modulators (SARMs) S1, S4 and S22 for doping control purposes. Drug Test Anal. 2015 Aug;7(8):673-83. doi: 10.1002/dta.1768. Epub 2015 Jan 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25560998
 8. Dobs AS1, Boccia RV, Croot CC, Gabrail NY, Dalton JT, Hancock ML, Johnston MA, Steiner MS. “Effects of enobosarm on muscle wasting and physical function in patients with cancer: a double-blind, randomised controlled phase 2 trial.” Lancet Oncol. 2013 Apr;14(4):335-45. doi: 10.1016/S1470-2045(13)70055-X. Epub 2013 Mar 14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23499390
 9. http://www.antydoping.pl/upload/2017/LISTA%20SUBSTANCJI%20I%20METOD%20ZABRONIONYCH%20W%202017%20R.pdf
 10. http://www.fda.gov/iceci/enforcementactions/warningletters/2014/ucm434928.htm

1 KOMENTARZ

 1. Nie do końca zrozumiałem. Czy po ostarynie należy się odblokować? Czy wystarczy do tego na przykład ATD czy trzeba hcg i clom?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ