2-amino-5-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-benzonitrile

Dostępność: słaba
Podrabiany: rzadko
Dla kobiet: nie przeznaczony do stosowania u ludzi
Dla początkujących: nie przeznaczony do stosowania u ludzi
Dawkowanie:  prawdopodobnie 0,15 mg/kg masy ciała
Skutki uboczne: prawdopodobnie średnie, zależne od dawki
Zastosowanie: nielegalne użycie do tuczu bydła
Okres półtrwania:  ~ 1 h u bydła; 2,5 minuty faza dystrybucji, 54 minuty faza eliminacji [7,8];
Typowa długość cyklu: 2-3 tygodnie
Aromatyzacja: nie
Sposób podawania: tabletki, u zwierząt dotętniczo
Dawka śmiertelna (LD50): 1 859 mg/kg m.c. (szczury) [6]
Wpływ na receptory β1: tak
Wpływ na receptory β2: tak
Wpływ na receptory β3: tak
Wpływ na receptory 5-HT: nie

Beta mimetyki to substancje oddziałujące na receptory β1, β2 oraz β3. Każdy związek ma indywidualną charakterystykę oraz siłę działania w stosunku do różnych rodzajów receptorów. Receptory są rozmieszczone w różnych komórkach. Fizjologicznie na receptory β1, β2 oraz β3 oddziałuje adrenalina (epinefryna) oraz noradrenalina (norepinefryna).

“Człon „mimetyk” w nazwie oznacza, że lek należy do grupy leków pobudzających receptor. Przeciwieństwem mimetyku jest inhibitor (inaczej bloker), który blokuje receptor. Zatem nazwa „beta-mimetyki” określa sposób działania leków: leki przyłączają się do receptora (zwanego beta-adrenergicznym) i go pobudzają. Receptor ten nazywany jest adrenergicznym, ponieważ fizjologicznie jest on miejscem działania adrenaliny, produkowanej przez nadnercza człowieka” [4].

Pobudzenie receptorów β niestety niezwykle rzadko jest selektywne, prawie każda substancja, która oddziałuje na β2, zwykle działa także (szczególnie w większych dawkach) jako agonista β1. Może być to niekorzystne np. dla sportowca, ponieważ pobudzenie receptorów β1 zwiększa częstość pracy serca, siłę skurczu i prędkość przewodzenia impulsów. Udało się znaleźć jeden wysoce selektywny związek – agonistę β2, jest to ICI 118551, zaś dla receptorów β1 jest to substancja: CGP 20712A [3]. Mało tego, istnieją związki, które działają na tyle nieselektywnie, iż ich działanie może się znosić w ustroju (np. efedryna i jej wpływ na receptory α i β).

Pierwotnie agoniści β2 byli stosowani do leczenia chorób oskrzeli. W medycynie zaczęto używać tych substancji dopiero w latach 40’ XX wieku [3]. Przykładowo salmeterol, formoterol, indacaterol oraz vilanterol znalazły zastosowanie w astmie oraz w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Dlaczego beta mimetyki mogą być używane w leczeniu? Ponieważ pobudzenie receptorów β2  powoduje rozkurcz naczyń wieńcowych, oskrzeli i macicy, jak również rozszerza naczynia krwionośne np. w mięśniach. Pod względem metabolicznym pobudzenie receptorów beta2 prowadzi do zwiększonej lipolizy komórek tłuszczowych, rozpadu glikogenu w mięśniach (glikogenolizy), także pobudzenia glikogenolizy w wątrobie oraz glukoneogenezy w wątrobie. Typowi agoniści receptorów β2 to: salbutamol, clenbuterol, bametan, reproterol, salmeterol, terbutalina, fenoterol, prokaterol, izoprenalina. Jeśli chodzi o endogennych agonistów: to adrenalina > noradrenalina. Częściowym agonistą receptorów β2 jest efedryna. Pośrednio i nieselektywnie na te receptory działa amfetamina, metamfetamina.

Wkrótce okazało się, iż wiele beta-mimetyków znajduje swoje zastosowanie w tuczu bydła – gdzie mogą zwiększać tkankę mięśniową oraz redukować tkankę tłuszczową [1,2]. Zupełnie inaczej te środki działają u ludzi, więc raczej nie ma co liczyć na efekt anaboliczny przy stosowaniu clenbuterolu czy cimaterolu. Niestety zwierzętom rzeźnym nielegalnie podaje się również np. środki przeciwdrgawkowe, przeciwlękowe oraz zwiotczające mięśnie (np. diazepam, nitrazepam oraz oxazepam). Takie mięso może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumenta [1,2]! Po co się stosuje podobne substancje? Aby zwierzęta więcej spały, w efekcie szybciej rosły oraz by nie utrudniały życia opiekunom. Podawanie podobnych preparatów jest nielegalne w Chinach oraz krajach Unii Europejskiej [1]. Jedną z opracowanych metod (chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS) zbadano 300 próbek mięsa. Zgodnie z kryteriami obowiązującymi w EU – trzy z nich zawierały: β2 mimetyk clenbuterol (0,56 mg/kg), beta-mimetyk ractopaminę 22,4 mg/kg oraz diazepam (2 mg/kg).

Cimaterol to rzadko spotykany agonista receptorów β2, czasem stosowany nielegalnie w hodowli zwierząt.  Istnieją precyzyjne sposoby wykrywania użycia środków takich jak cimaterol, ractopamine, terbutaline, zilpaterol, salbutamol, clenbuterol, mabuterol, bambuterol oraz brombuterol [1]. Nie jest przeznaczony do stosowania u ludzi, więc sięganie po niego wiąże się z o wiele większym ryzykiem – nieznane właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne.

Cimaterol:

 • zwiększa przepływ krwi przez mięśnie [5],
 • poprawia bilans azotowy, może o 130% zwiększać ilość aminokwasów zatrzymywanych w mięśniach szkieletowych szczurów, mierzone w ciągu jednego tygodnia [5],
 • ilość aminokwasów zatrzymywanych w mięśniach wołów była większa o 80% w 14 dniu w grupie cimaterolu, w porównaniu do grupy placebo (podawano im roztwór  soli fizjologicznej) (356  vs  198 ± 15 mmol/min) [5],
 • może zwiększać masę mięśni i zawarte w nich białka o 20-30% w ciągu 3-12 tygodni,
 • w badaniu Todd   M.   Byremai’a wsp. [5] w ciągu 21 dni podawanie cimetarolu (ciągły wlew 5 mcg/minutę) zwiększyło masę mięśniową młodych wołów o 14%, z kolei o 11% zawartość białka mięśniowego,
 • zwiększa przyswajanie glukozy,
 • zwiększa aktywację wolnych kwasów tłuszczowych (największy w pierwszych dobach) i mleczanów,
 • powoduje regulację w dół beta-receptorów, więc należy dodać do niego benadryl lub ketotifen.

Typowe skutki uboczne stosowania cimaterolu:

 • w połączeniu z innymi, silnymi środkami (takimi jak efedryna, clenbuterol, sibutramina czy fentermina), może nawet zabić;
 • prawdopodobnie może wywołać ostry zespół wieńcowy spowodowany skurczem tętnicy wieńcowej (podobnie jak clenbuterol),
 • prawdopodobnie może wywołać  zawał mięśnia sercowego, migotanie przedsionków oraz inne uszkodzenia serca (podobnie jak clenbuterol),
 • może wystąpić tachykardia,
 • mogą wystąpić drgawki, drżenie,
 • arytmia.

Administrator serwisu uznaje zjawisko dopingu i stosowania niedozwolonych substancji w sporcie, a także wbrew zaleceniom medycznym, za skrajnie naganne, nieuczciwe i niemoralne. Jakiekolwiek  informacje zawarte w artykułach dotyczących dopingu i farmakologii nie mogą być traktowane ani służyć jako instruktaż. Treść artykułów przedstawia jedynie zebrane informacje dotyczące powyższego tematu. Stosowanie dopingu niesie za sobą ryzyko utraty zdrowia oraz w wielu przypadkach nawet utraty życia.

Referencje:

 1. Suo DC1, Zhao GL1, Wang PL1, Su XO2  J Chromatogr Sci. 2014 Aug;52(7):604-8. doi: 10.1093/chromsci/bmt084. Epub 2013 Jun 30. Simultaneous determination of β-agonists and psychiatric drugs in feeds by LC-MS-MS.
 2. Brambilla G., Cenci T., Franconi F., Galarini R., Macrì A., Rondoni F., et al  Pharmacological profile in a clenbuterol epidemic poisoning of contaminated beef meat in Italy. Toxicology Letters 2000;114:47-53.
 3. Synthesis and in Vitro and in Vivo Characterization of Highly β1‑Selective β‑Adrenoceptor Partial Agonists Shailesh  N.  Mistry,Jillian  G  Baker, Peter  M  Fischer, Stephen  J  Hill, Sheila  M  Gardiner, Barrie  Kellam
 4. Lek. Paweł Nastałek „ß2-mimetyki wziewne w leczeniu astmy” http://astma.mp.pl/leczenie/49768,2-mimetyki-wziewne-w-leczeniu-astmy
 5. Todd   M.   Byrem,   Donald   H.   Beermann  ,Todd   F.   Robinson The   Beta-Agonist   Cimaterol   Directly   Enhances   Chronic   Protein Accretion   in   Skeletal Muscle  https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/76/4/988
 6. http://www.musculardevelopment.com/articles/fat-loss/582-fat-attack-may-2002.html
 7. J Anim Sci. 1992 Dec;70(12):3812-9. Analysis and pharmacokinetics of cimaterol in growing Holstein steers.
 8. The   Pharmacokinetics,   Metabolism,   and   Tissue   Residues of b -Adrenergic   Agonists   in   Livestock https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/76/1/173

ZOSTAW ODPOWIEDŹ